Romans en verhalen

Theo Monkhorst schrijft poëzie, proza en toneel. Hij publiceerde vier poëziebundels en losse gedichten in diverse van literaire tijdschriften in Nederland en België.

In 2010 verscheen het toneelstuk ‘King Dik, nar en koning’, dat in een openbare lezing werd gepresenteerd in het Haagse Spuitheater. Zijn monoloog 'Matenliefde' verscheen in 2013 op deze website.

Hij publiceerde zeven romans: ‘Brieven aan mijn liefste’ en ‘Vuil bloed’, 'De paradox van Tinguely', 'Blinde perfectie,  ‘De blijmoedige leugenaar’ en ‘De zegen van weemoed’ (dubbelroman).

Brieven aan mijn liefste

Novelle in briefvorm, 2005
Lees meer >

Korte teksten

Giaccomo's sterfbed
Lees meer >

Jongetje
Lees meer >

Aantekeningen in de tussentijd
Lees meer >

Een ongepubliceerd pleidooi
In memoriam Gerard Fieret
Lees meer >

Opinie

Dagboek

Dagelijkse aantekeningen
Lees meer >>

Nieuwe gedichten

Voor enkele recente gedichten
klik hier >

Gedichtenbundels

Poging tot benadering
gepubliceerd in 2000
Lees meer >

City of Glass
gepubliceerd in 1960
Lees meer >


Vincent Bijlo: ' 'Blinde perfectie' heeft mij erg geïnspireerd.'blind

Op 14 november 2013 is de nieuwe roman 'Blinde perfectie' gepresenteerd bij boekhandel Polare, voorheen Scheltema in Amsterdam. Cabaretier en schrijver Vincent Bijlo interviewde de auteur wat tot een boeiende discussie leidde. Hij toonde zich enthousiast over het boek en zei dat het hem inspireerde zelf ook weer een roman te gaan schrijven.

'Blinde perfectie' gaat over een blinde schrijver van 70 jaar die een roman dicteert aan zijn dochter. Tijdens de zoektocht van de schrijver naar het wezen van de vrouw, reconstrueert hij zijn relaties aan de hand van voorwerpen die hem doen herinneren aan gebeurtenissen uit het verleden.

In dit verhaal van het leven van de schrijver, van zijn dochter en zijn vrouw overheerst zijn blindheid. Aanvankelijk een gevierd auteur met veel maatschappelijke contacten, bekend uit kranten en televisie, trekt hij zich nadat hij blind is geworden terug in zijn kamer en sluit zich af van de buitenwereld.Daarbij komt vanuit de diepten van zijn herinneringen steeds nadrukkelijker een ontmoeting met een vrouw in Afrika aan de orde, die hij als puber ervoer en die bepalend blijkt te zijn voor zijn visie op vrouwen. Deze perfecte vrouw die hij zijn leven lang heeft getracht terug te vinden is de reden dat hij aan het eind van zijn leven voor het eerst een roman tracht te schrijven met een vrouw als protagonist. Daardoor wordt hij geconfronteerd met zijn eigen relaties, zijn vele minnaressen, zijn mooie talentvolle vrouw die tragisch aan haar eind is gekomen, met zijn dochter aan wie hij zijn nieuwe roman dicteert en met de Franse vertaalster van zijn boeken.

De roman in deze roman die de oude schrijver dicteert, gaat over de dramatische poging van een kunstenares de perfecte schoonheid te benaderen, waarbij zij aanloopt tegen de leegte en commercialiteit van de kunstwereld. Haar verzet daartegen mondt uiteindelijk uit in geweld.

De dochter van de schrijver, die aanvankelijk als zijn secretaris fungeert, ontplooit zich steeds meer als zij aankondigt een biografie over haar moeder te gaan schrijven. Door dit vrouwelijk initiatief krijgt het leven van haar dominante vader een heel nieuw perspectief.

Het thema van deze roman, namelijk het zoeken naar perfectie met als tragische afloop de dood, krijgt aan het eind een verrassende hoopvolle wending.

 

Vertalingen/ Traductions/ Translations

Informatie