Romans en verhalen

Theo Monkhorst schrijft poëzie, proza en toneel. Hij publiceerde vier poëziebundels en losse gedichten in diverse van literaire tijdschriften in Nederland en België.

In 2010 verscheen het toneelstuk ‘King Dik, nar en koning’, dat in een openbare lezing werd gepresenteerd in het Haagse Spuitheater. Zijn monoloog 'Matenliefde' verscheen in 2013 op deze website.

Hij publiceerde zeven romans: ‘Brieven aan mijn liefste’ en ‘Vuil bloed’, 'De paradox van Tinguely', 'Blinde perfectie,  ‘De blijmoedige leugenaar’ en ‘De zegen van weemoed’ (dubbelroman).

Brieven aan mijn liefste

Novelle in briefvorm, 2005
Lees meer >

Korte teksten

Giaccomo's sterfbed
Lees meer >

Jongetje
Lees meer >

Aantekeningen in de tussentijd
Lees meer >

Een ongepubliceerd pleidooi
In memoriam Gerard Fieret
Lees meer >

Opinie

Dagboek

Dagelijkse aantekeningen
Lees meer >>

Nieuwe gedichten

Voor enkele recente gedichten
klik hier >

Gedichtenbundels

Poging tot benadering
gepubliceerd in 2000
Lees meer >

City of Glass
gepubliceerd in 1960
Lees meer >

Oogstseizoen: roman, vertaling, gedichtencyclus en een column.

Hoewel het sinds de publicatie van mijn laatste roman De blijmoedige leugenaar eind 2016 – met mooie recensies – weinig van mij heb laten horen heb ik niet stil gezeten. Integendeel ik heb hard gewerkt aan proza en gedichten. Dit is het resultaat.

Trilogie
Met mijn uitgever In de Knipscheer heb ik een contract getekend voor de publicatie van drie romans – een trilogie – , waarvan de eerste twee als dubbelroman (circa 540 pagina’s) in één band in het najaar 2018 zullen verschijnen en het derde deel later. Een mooie afsluiting van vier jaar schrijven. Verder ga ik samen met de uitgever werken aan het samenstellen van een nieuwe bundel poëzie.

De titel van de dubbelroman is De zegen van weemoed. Heel kort: wat begint als een luchtig literair experiment loopt uit op het relaas van het leven van journalist Pieter Fransman. Een bizarre familiekroniek van aanvang twintigste eeuw tot heden, met ervaringen uit twee wereldoorlogen, waarin families uit Oost en West met elkaar versmelten en een relatie wordt gelegd tussen Jodenvervolging en kunstmatige intelligentie. U hoort later meer.

Kom luisteren naar mijn column
Maar voor die tijd licht ik op zondag 27 mei om 11 uur een tipje op van de sluier over de inhoud van deze roman in mijn column De wetenschap als hogepriester tijdens het discussieprogramma Kamera Kultura in het Nutshuis. U bent uiteraard welkom.

Nieuwe vertaling
Verder heb ik, samen met de dichteres, de vorige zomer een nieuwe Nederlandse vertaling (de tweede dus) gemaakt van een bundel van de grote Servische dichteres Vera Srbinovic getiteld Alsof de sterren daalden. We bekijken nog waar en wanneer hij zal worden uitgegeven.

Nieuwe gedichten op muziek...
Verder werpt mijn samenwerking met componist Kerry Woodward nieuwe vruchten af. Na diverse succesvolle uitvoeringen voor sopraan en soundtape van mijn cyclus over Afrika, getiteld Als zand in plooien van een olifant, wordt nu gewerkt aan een wereldse cantate getiteld Les Dents Du Midi. Ik schreef daarvoor de afgelopen zomer een lang gedicht over de Zwitserse bergen en Kerry werkt nu aan de compositie. Het stuk bestaat uit drie delen: Dode bergen, Levend water en Zij die zich goden wanen. Het eerste deel is vertaald in het Duits, het tweede in het Frans, het derde in het Italiaans. Het stuk zal worden uitgevoerd door een bariton, een mezzosopraan, een koor en een acht persoons orkest. Tijdens het muziekfestival van Champéry in Zwitserland in augustus 2019. U hoort meer want u kunt er bij zijn.

...ook in de Haagse Kunstkring
Verder werkt Kerry aan een intiem muziekstuk op basis van mijn cyclus De dame in het wit dat in het najaar in de Haagse Kunstkring zal worden uitgevoerd door countertenor en cello. Ook daarover hoort u meer.

Nieuwe poëzie
O ja, ik heb besloten om 2018 aan poëzie te wijden. Ik ben begonnen met een lange cyclus met als titel: Huis. Ik laat u weten wanneer het klaar is, maar ik neem de tijd.
 

Vertalingen/ Traductions/ Translations

Informatie